Archief

2015 Begraafboeken Maria Rust naar Streekarchief

Archief
2015 Begraafboeken Maria Rust naar Streekarchief

Op 19 maart 2015 hield de Historische Vereniging Westelijk Voorne (HVWV) haar algemene ledenvergadering in Rockanje. Op het programma stond ook iets bijzonders: de schenking aan het Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg van drie begraafboekjes met lijsten van begrafenissen op de oude begraafplaats Maria Rust in Rockanje.
      De drie begraafboekjes van Maria Rust  
Dankbaar
Vorig jaar ontving de werkgroep Maria Rust (onderdeel van de HVWV), uit handen van Arie van der Nol, inwoner van Oostvoorne, drie begraafboekjes met lijsten van begrafenissen op Maria Rust. Het gaat om de periode 1935-1960 en ook om informatie uit de negentiende eeuw. Niet dat de begraafboekjes alles onthullen wat er op de begraafplaats is gebeurd, maar de inhoud van de boekjes is bepaald waardevol. Toon Fokkema, lid van de werkgroep Maria Rust, legde uit waarom de werkgroep Arie van der Nol dankbaar is voor zijn gift: ‘Dankzij deze begraafboekjes weten we dat er veel meer mensen begraven liggen dan blijkt uit de onvolledige administratie van de gemeente. De lijsten van begrafenissen in de boekjes bevatten circa 1.750 extra namen. Dat is heel wat op een totaal van ruim 4.100 personen die op Maria Rust sinds 1828 zijn begraven.’
Begrafenisbedienaren
De drie begrafenisboekjes werden ooit bijgehouden door drie begrafenisbedienaren die werkten op Maria Rust: Leendert Wouter van der Nol (de vader van Arie van der Nol), plus Pieter Moree en diens zoon Johannes Moree. In 1935 werd Leendert Wouter van der Nol begrafenisbedienaar in Rockanje – een bijbaan naast zijn andere bezigheden als agent van de RVS-verzekeringen en als geldophaler van het ziekenfonds. Pieter en Johannes Moree waren behalve begrafenisbedienaar ook metselaar: van begrafenissen alleen konden zij destijds niet leven.

Voor het streekarchief

   Annemieke Hogesteeger overhandigt de             begraafboekjes aan Leen Hordijk    Voor het streekarchief
De werkgroep liet vorig jaar al meteen aan Arie van der Nol weten blij te zijn met zijn cadeau. Na onderzoek van de inhoud van de boekjes zou de werkgroep ze in 2015 doorgeven aan het Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg. Het streekarchief kan de drie boekjes namelijk veel beter en veiliger bewaren. Arie van der Nol overleed helaas in september 2014, maar de werkgroep waardeert het dat zijn dochter, Annemieke Hogesteeger-van der Nol, de boekjes afgelopen donderdag aan Leen Hordijk, hoofd van het streekarchief, kon overhandigen. Hij bedankte de familie en de werkgroep voor de overdracht van de boekjes. Voortaan zijn ze door iedereen in het streekarchief te raadplegen.Fotobijschriften: 
De drie begraafboekjes van Maria Rust (foto: Nelly de Man-Schipper).
Annemieke Hogesteeger overhandigt de begraafboekjes aan Leen Hordijk (foto: Maurice Smits).

Pagina terug
E A F B G G C D