Algemeen

c. Volkstelling Rockanje 1879

Algemeen
c. Volkstelling Rockanje 1879

De ingevulde lijst voor de volkstelling van 1879 laat precies zien wie waar woonde, naast wie, wie het gezinshoofd was en uit hoeveel mannen en vrouwen het huishouden bestond. De cijfers van de volkstelling worden vergeleken met de cijfers in het bevolkingsregister. Gezien het jaar van de volkstelling vertelt deze lijst veel over de plek waar de Rockanjenaren die op Maria Rust begraven liggen, bij leven woonden. Het gaat immers vooral om graven uit de periode 1900-1950.

Deze lijst wordt bewaard in het Streekarchief Voorne-Putten, te Brielle, als onderdeel van archief nr. 97: Gemeente Rockanje 1811-1930, inv.nr.259: Lijst ter inschrijving van het getal huizen en het vermoedelijk getal bewoners [d.d. 29 september 1879]. De illustratie is het blad met de lijst voor wijk D.

     

E A F B G G C D