V

Vlielander Benjamin | 1778 - 1859

V
Vlielander Benjamin | 1778 - 1859
     
    Grafnummer: A1
     
Benjamin Vlielander * Zuidland 04-09-1778 † Rockanje 07-11-1859 | 81
     
Zoon van Hendrik Vlielander* en Rebekka Clapmuts*    

Functies: maire van Rockanje (1811 - 1814).
schout van de polders St. Annapolder, Pancrasgors, Schapengors, Rockanje en annexe polders en Naters (1813 - 1859).
burgemeester van Rockanje ( 1814 - 1852).
ambachtsheer van Rockanje (1816 - 1859).
   
Trouwde op 10-10-1805 te Zuidland met:     
Maria Faijan* * Rockanje 25-08-1771  † Rockanje 19-06-1813
     
Dochter van Reijnier Faijan* en Adriana Manintveld*.    
     
Zij kregen 5 kinderen, waarvan er 1 op Maria Rust zijn begraven:    
Rebecka Adriana Vlielander* * Rockanje 31-05-1808  † Zeist 09-06-1823
Adriana Rebekka Vlielander* * Rockanje 18-09-1809  † Delft 23-02-1825
Hendrik Cornelis Vlielander* * Rockanje 12-04-1811  † Rockanje 02-08-1811 (1)
Hendrik Cornelis Vlielander* * Rockanje 10-06-1812  † Rockanje 21-06-1812 (1)
Maria Johanna Magdalena Faijan Vlielander * Rockanje 11-06-1813  † Brielle 21-10-1861
     
Notities:
Grafsteen.
* bij naam = niet op Maria Rust begraven.
(1) = waarschijnlijk begraven te Rockanje, op het kerkhof bij de dorpskerk.
Zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_VlielanderBenjamin is het begin van de Rockanjense tak van de Vlielanders.

Bij schrijven van 12-04-1796 verklaart het Hof van Holland, naar aanleiding van een verzoek van Benjamin Vlielander, dat hij, na geëxamineerd te zijn door de geometricus Pieter Heinsius, toestemming krijgt, 'om het lantmetersampt ten dienste en gerieve van eenen iegelijk binnen te Jurisdictie van deesen Hoven te mogen exerceeren'. Hij is dan nog geen 18 jaar!

Een jaar later, op 15-12-1797, krijgt hij van het Prov. Bestuur toestemming, om over zijn eigen goederen te mogen beschikken. De toestemming is vastgelegd op een stuk perkament in gedrukte letters, voorzien van een groot rood zegel. Hij is dan net 19 jaar, dus nog minderjarig, maar kwam daarmee onder de voogdij uit van zijn vader en van eventuele andere familieleden (zijn moeder was een jaar tevoren gestorven).

Als Jan van Rozenbergh, schout van Zuidland, komt te overlijden (vermoedelijk begin 1801) krijgt Benjamin weer een kans, zich verder te ontplooien.Op 10-08-1801 besluit het Uitvoerend Bewind der Bataafse Replubliek, hem te kiezen uit een voordracht van drie personen, verzonden door de Municipaliteit van Zuidland en Velgersdijk, op 06-08-1801.Op 2 september 1801 legt hij te Zuidland de eed af als Schout en Secretaris.

In 1802 wordt hij burger-ingeland in Zuidland, waaruit we mogen concluderen, dat hij daar dan ook enig grondbezit heeft.

Uit kadastergegevens blijkt, dat hij omstreeks 1820 een huis met erf in het dorp van Zuidland bezit ter grootte van 194 m2 en een tuin met boomgaard met een opp. van 1747 m2.

Pagina terug
E A F B G G C D