Nieuws01. Jaap Snoeij 1945 - 2021 | in memoriam

Nieuws
01. Jaap Snoeij 1945 - 2021 | in memoriam
 
 
 Jaap aan het werk op Maria Rust op 25 mei 2012
 

De werkgroep heeft talloze foto’s van Jaap in actie: bezig met het uitgraven van een boomstronk, schoffelend bij het grafmonument van Trouw, varens plantend onder de taxusboom, in gevecht met de grauwsluiers op marmeren grafstenen. Samen met Dirk heeft hij zo ongeveer alle grafstenen keurig recht gezet, met handige trucs en hijstoestellen. Ruim tien jaar maakte hij deel uit van de werkgroep, maar zeker de laatste jaren zagen we nog niet de helft van de tijd die hij aan Maria Rust besteedde: talloze uren per week zocht hij op internet naar foto’s en berichten over iedereen die op Maria Rust begraven lag. Honderden foto’s en krantenartikelen heeft hij gevonden en dankzij hem groeide de website van Maria Rust zienderogen, in hechte samenwerking met Toon. Tot plezier van iedereen die mariarust.nl bezocht en die ook dankzij Jaap meer te weten kwam over familie of anderen.

In wat later zijn laatste gesprek met ons op Maria Rust zou zijn, blikte hij bijna een maand geleden nog terug op zijn vakanties, blij met wat hij had gezien. Hij stond vooral stil bij wat hij in Frankrijk van de geallieerden had bezocht, landingsgebieden en begraafplaatsen. Bij de Tweede Wereldoorlog lag zijn grote interesse en daarmee begon ook zijn digitale speurwerk voor de website. 

Jaap overleed op dinsdag 6 juli jl. Graag hadden we hem nog veel langer nog veel meer zien uitpluizen…

 
 
 
Bloemen voor en van Jaap,
Niet altijd heb je tastbare zaken nodig om bij iemands afwezigheid stil te staan. Maar het was toch nog even een troost dat er een bloemstuk voor Jaap ook op Maria Rust mocht zijn. Ook namens de leden van de werkgroep Maria Rust: dank voor alle medeleven...
 
Foto's: collectie Nelly de Man - Schipper.
 

Pagina terug
E A F B G G C D