Archief

2012 Bijzonder graf op Maria Rust

Archief
2012 Bijzonder graf op Maria Rust

 Volgend jaar, op 19 juni 2013, is het honderd jaar geleden dat Jacob Trouw overleed. Rond 1910 maakte Trouw een begin met de exploitatie van de geneeskrachtige modder van het Meertje de Waal in Rockanje. In de jaren 1912-1921 kwamen er talloze badgasten naar het dorp om een heilzaam modderbad te nemen. Later zou Walesteyn het rustoord Vredeheim worden, op de plek waar nu residentie Walesteyn staat. Jacob Trouw kreeg een graf op de begraafplaats aan de Zeeweg in Rockanje, Maria Rust.  

Grafzuil
Al in 1887 bezat Jacob Trouw het Meertje de Waal. Hij werd later ook eigenaar van de molen in Rockanje, die hij in 1909 van zijn tante erfde. In 1904 kocht hij de oude boerderij Walesteyn (1697), aan de Vleerdamsedijk in Rockanje bij het Meertje de Waal. Als lid van de gemeenteraad, als wethouder en in allerlei andere maatschappelijke functies heeft hij veel gedaan voor het dorp en zijn inwoners.
   


   

 Jacob Trouw werd op Maria Rust begraven op grafnummer 5, bij zijn tante Lideweij Trouw (1820-1907), haar man (Cornelis Verheij, 1821-1875) en haar ouders. Vermoedelijk is het grafmonument op nummer 5 geplaatst na de begrafenis van Jacob, als eerbetoon aan een vooraanstaand burger. Het gaat om een opvallende grafzuil: ca. 280 cm hoog, 90 cm in het vierkant. De werkgroep Maria Rust (onderdeel van de Historische Vereniging Westelijk Voorne), die de geschiedenis van de begraafplaats in kaart brengt, is op zoek naar het verhaal achter deze zuil.


Symboliek
De vier blaadjes op de bovenste hoeken zijn klein, maar toch opvallend. Ze hebben veel weg van acanthusblaadjes. Dat is niet vreemd, want de acanthus is het symbool van de onsterfelijkheid en komt vaker op grafmonumenten voor.
 

  Meer verbazing wekt de bekroning van de zuil: een plantachtig ornament, samengesteld uit vier grote bladeren, met middenin een soort stamper. Bij nader inzien gaat het om vier hogels. Een hogel is een blad- of bloemvormig uitsteeksel dat ter versiering werd aangebracht op onder andere daklijsten en vensters van kerken: de Utrechtse Dom heeft er talloze. Vier of meer hogels kunnen de basis van een kruisbloem zijn, zoals op de grafzuil van de familie Trouw. Zo’n bloem is geen echte bloem maar een fantasiebloem. De royale bladeren verwijzen naar de groeikracht van het (hemel)water, en de vorm van de kruisbloem verwijst naar het kruis als christelijk teken van hoop en overwinning op de dood.
Maker onbekend
Over de oorsprong van het monument tast de werkgroep Maria Rust helaas nog in het duister. Wanneer is het precies opgericht? Heeft de familie Trouw het zuiltje betaald? Wie heeft het ontworpen en gemaakt? De archieven hebben hun geheimen wat dat betreft nog niet prijsgegeven...

Pagina terug
E A F B G G C D