Algemeen

b. Rockanje 2e helft 19e eeuw

Algemeen
b. Rockanje 2e helft 19e eeuw

  Een uitvoeringe beschrijving van ons land in de negentiende eeuw, toen het circa 3,3 miljoen inwoners telde (1860), is te vinden in 'Het koninkrijk der Nederlanden' door J.L. Terwen (1813 - 1873). Naast een aantal grote en kleine steden worden in dit boek ruim 2000 dorpen beschreven. Zo ook over Rockanje.

Ten zuiden van Oostvoorne vindt men de gemeente Rockanje, met 1460 van den landbouw en veeteelt levende inwoners, het dorp is klein en bezit eene kleine kerk zonder orgel, de toren is tamelijk hoog.

Eene merkwaardigheid te dezer plaatse is het meertje de Waal, dat de eigenschap bezit, om al wat men in het water werpt met eene steenkorst te overdekken, waarvan in ons vaderland geen tweede voorbeeld gevonden wordt.

   Rockanje telde in 1867:  
  Inwoners: 1430
  Geboren: 69
  Huwelijken: 14
  Overleden volwassenen: 11
  Overleden kinderen t/m 10: 37E A F B G G C D