Algemeen

d. Werkgroep

Algemeen
d. Werkgroep


Omdat een aantal leden van de Historische Vereniging Westelijk Voorne zich zorgen maakte over het voortbestaan van deze historische plek, hebben zij in 2003 de werkgroep Maria Rust opgericht. Doel van de werkgroep is behoud en verantwoord beheer van de begraafplaats.

De werkgroep Maria Rust, bestaat uit een achttal leden van de Historische Vereniging Westelijk Voorne. De werkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis en de toekomst van de Oude Begraafplaats aan de Zeeweg in Rockanje.

De werkgroep heeft o.a deze website samengesteld, waar iedereen die op Maria Rust is begraven of begraven is geweest middels een eigen persoonsblad is opgenomen. Ook wordt gewerkt aan de uitgifte van een boek over de geschiedenis van de begraafplaats.
Daarvoor doen de werkgroepsleden archiefonderzoek, verzamelen ze foto’s, (kopieën van) rouwkaarten en -advertenties, en alles wat bij kan dragen aan de kennis van de geschiedenis van Maria Rust in het bijzonder en van de geschiedenis van het begraven in onze streek in het algemeen.

Ook na de restauratie steekt de werkgroep de handen uit de mouwen voor het voortbestaan van de begraafplaats: of het gaat om het rechtzetten van stenen, het contact met nabestaanden, of de fondswerving voor het onderhoud van de grafmonumenten.

     

                                  Leden werkgroep arriveren op Maria Rust voor het noodzakelijke onderhoud

E A F B G G C D