Algemeen

g. Verantwoording

Algemeen
g. Verantwoording

Er zijn ca. 4135 kaarten gemaakt voor iedereen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze persoon op Maria Rust is begraven. Niet over de gehele periode van 01-10-1829 toen de eerste persoon op Maria Rust werd begraven tot 13-03-2002 toen de laatste begrafenis plaats vond zijn begraafdata aanwezig.

Er is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

Persoonsgegevens:

-  akten geboorte (Streekarchief Voorne - Putten).
-  akten huwelijk (Streekarchief Voorne - Putten).
-  akten overlijden (Streekarchief Voorne - Putten).
-  advertenties van overlijden (de afbeelding staat op de persoonskaart met de naam van de betreffende krant).

De voor en achternamen op de persoonskaarten worden geschreven zoals het in de akte van geboorte is opgenomen.

Bewijs van begraven op Maria-Rust en datum begrafenis:

- Register Oude Begraafplaats 1927 – 1945  (Gemeente Westvoorne).
- Begraafboek van de Gemeente Rockanje 1920 tot 1964 bijgehouden door gemeentewerkman Klaas Schipper geboren 09-10-1881 te Rockanje & gemeentewerkman Willem van Rij geboren 23-08-1899 te Rockanje  (Streefarchief Voorne – Putten).
- Begraafboek uit het bezit van Leendert Wouter van der Nol, geboren 24-04-1898 te Rockanje over de jaren 1862 – 1868 en 1870 – 1921. Wie dit boekje heeft bijgehouden is niet bekend.  (Streefarchief Voorne – Putten).
- Begraafboek uit het bezit van Leendert Wouter van der Nol, geboren 24-04-1898 te Rockanje . Bijgehouden door Leendert Wouter van der Nol, geboren 24-04-1898 te Rockanje over de jaren 1935 – 1944  (Streekarchief Voorne – Putten).

De begraafboeken uit het bezit van Leendert Wouter van der Nol zijn in eerste instantie aan de werkgroep Maria Rust geschonken door zijn zoon Arie Willem van der Nol 1931 – 2014 en zijn na verwerking door de werkgroep doorgegeven aan het Streekarchief Voorne – Putten.

Daar waar er geen zekerheid bestaat of iemand daadwerkelijk op Maria Rust is begraven, dan staat dit aangegeven onder notities, met de aanduiding: Waarschijnlijk begraven op Maria Rust, begraafboek ontbreekt.

 Afbeeldingen

- Rouwadvertenties. Meestal een scan van betreffende krant of afkomstig uit de verzameling familiedrukwerk van het
Streekarchief Voorne en Putten. Naam krant staat vermeld bij onderschrift foto. Hierbij zijn de volgende afkortingen
gebruikt:
NBC - Nieuwe Brielsche Courant
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC    - Rotterdamsche Courant
RN    - Rotterdamsch Nieuwsblad
AH    - Algemeen Handelsblad
OHC - Oprechte Haarlemsche  Courant
   
- Foto’s grafsteen gemaakt in 2005 voor restauratie zijn genomen door Nelly de Man – Schipper en Arie Teunis
Dijkman 1940 – 2007.
  Foto’s grafsteen > 2010 na restauratie of opknapbeurt zijn hoofdzakelijk afkomstig van Nelly de Man - Schipper,
Rina van der Veld en Lenie Manintveld – Hobers. 
- Foto’s personen gemaakt door dorpsfotograaf Kornelis Bravenboer (1896 – 1971) en afkomstig uit de
z.g. Bravenboercollectie. (Historische Vereninging Westelijk Voorne).
- Foto’s van personen en afbeeldingen van rouwkaarten etc komen meestal uit familie bezit van de overledene.
Indien door schenker gewenst, naam aanwezig bij onderschrift foto.
Ook zijn foto's afkomstig uit het archief van de Historische Vereniging Westelijk Voorne, deze worden aangeduid
met archief HVWV.
- De werkgroep heeft getracht de herkomst van de gepublceerde foto's te achterhalen. Tevens is toestemming
gevraagd aan de verstrekker van de foto's voor het plaatsen. Het is niet de intentie van de werkgroep geweest
om bewust zonder toestemming van de maker, foto's waarop copyright rust, ongevraagd te publiceren.

E A F B G G C D