D

Dedert Kornelia | 1861 - 1863

D
Dedert Kornelia | 1861 - 1863
     
    Grafnummer: E kind
     
Kornelia Dedert * Rockanje 21-12-1861 † Rockanje 08-07-1863 | 1
     
Dochter van Jan Dedert* en Annetje Kwak*.    
     
Notities:
Grafnummer: E kindergraf ongenummerd.
Komt voor in het begraafboek.
* bij naam = niet op Maria Rust begraven.

E A F B G G C D